SNS najveća elementarna nepogoda

SNS najveća elementarna nepogoda

Iznoseći ekonomske pokazatelje i upoređujući ih sa prvih šest meseci 2014. godine, Aleksandar Vučić je dokazao samo jedno: da naprednjačka vlast po dometima svog katastrofalnog delovanja prevazilazi i najveće elementarne nepogode, pa i „milenijumske“ poplave.

Premijer je, hvaleći se samo smanjenim budžetskim deficitom, što je posledica smanjenja plata, penzija i kapitalnih ulaganja, „zaboravio“ da navede mnogo važnije pokazatelje katastrofalne ekonomske situacije. Srpska ekonomija je i dalje u velikoj recesiji što pokazuje pad BDP od 1,8% u odnosu na prvi kvartal 2014. godine i pad industrijske proizvodnje za 1,5%. Spoljnotrgovinski deficit je porastao za 1,4%. Javni dug je u poslednje tri godine porastao za devet milijardi evra tako da samo za plaćanje kamata trošimo 3,5% BDP-a.

Nova stranka upozorava građane Srbije da ih ne sme zavarati najavljeno vraćanje plata i penzija u svrhu kupovine glasova za predstojeće izbore jer plate i penzije nije ni trebalo smanjivati. Sve uštede koje su na taj način napravljene mogle su biti ostvarene racionalizacijom poslovanja javnih preduzeća, prekidom subvencija po kumovskom i partijskom ključu i prekidom partijskog zapošljavanja. Nova stranka ističe da nijedna tržišna privreda nije izašla iz krize isključivim smanjenjem potrošnje nego pokretanjem novog investicionog ciklusa i time povećanjem potrošnje i standarda građana. Ukoliko to neko uskoro ne objasni premijeru, Srbiji sledi ekonomska i demografska katastrofa.

 

mm

Press služba

Leave a Reply

Close