SOS telefon za žrtve političkog nasilja

SOS telefon za žrtve političkog nasilja

Sloboda mišljenja i izražavanja garantovana je Ustavom Republike Srbije i niko vam je ne sme oduzeti.

U vremenu ucenjenih i pokorenih medija, društvene mreže retki su prostori gde građani mogu da čuju pravu stvarnost, onu koja nije dirigovana iz kabineta na Andrićevom vencu. Istovremeno, društvene mreže jesu prostor za razmenu mišljenja - civilizovanu, onu koja ne narušava ničiju bezbednost. One moraju ostati prostor na kojem pojedinac može da iznese svoj stav i kritiku na račun bilo kojeg aktera političkog i javnog života, bez bojazni da će biti priveden, šikaniran, maltretiran, proganjan.

No, aktuelni režim osvetnički je nastrojen kad god čuje kritiku na svoj račun, uključujući i one na društvenim mrežama. Za svoju odmazdu - etički i zakonski prljavu - neretko zloupotrebljava državne organe, pre svega one represivne - policiju.

To moramo sprečiti.

Zato i otvaramo SOS telefonsku liniju.

Ukoliko ste i vi žrtva policijskog maltretiranja zbog kritikovanja režima na društvenim mrežama, prijavite nam na: 011 4066 541 (radnim danima od 10 do 19 sati).

Mi ćemo vam obezbediti besplatnu pravnu pomoć.

Pojedinac je uvek laka meta. Zato je potrebno da se udružimo i organizujemo.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close