Stranačko zapošljavanje rak-rana Srbije

Stranačko zapošljavanje rak-rana Srbije

Stranačko zapošljavanje je rak-rana našeg društva i dobro je da se taj problem osvetli, a samo je pitanje kakva je prava borba protiv tog problema, ocenio je predsednik Nove stranke Zoran Živković na panelu "Partnerstvo protiv političkog zapošljavanja" koji je organizovalo Društvo za akademski razvoj u okviru manifestacije „Serbian visions“.

Učesnici panela Zoran Živković (predsednik NOVE), Boban Stojanović (osnivač Grupe za analizu i kreiranje javnih politika) i Milica Glišić (potpredsednica Kluba demokratske omladine DS) razgovarali su o korenima političkog zapošljavanja, implikacijama i posledicama, ali i o potencijalnim rešenjima problema.

Zoran Živković, predsednik Nove stranke, rešenje vidi u promeni uloge države: 

- U razvijenim zemljama niko se ne gura da radi u javnom sektoru. Samo zapošljavanjem, razvijanjem ekonomije zemlje, razvojem privatizacije, doći ćemo do toga da nema zapošljavanja preko veze. Država bi trebalo samo da ubira porez, a da sve ostalo rade privatne firme, što bi u korenu saseklo problem političkog zapošljavanja. Nijedan vlasnik privatnog kapitala neće da zaposli nekoga ko mu ne donosi profit, tj. nekoga ko je nesposoban, pa makar mu i pet puta bio brat ili partijski drug. 

Ipak, iako smatra da političko zapošljavanje jeste rak-rana našeg društva, ne bi mogao da se složi sa idejom da su svi političari krivi za dešavanja u društvu. 

- Kada se priča o tome da su političari loši ljudi, pa meni pričate? Ja ih znam iznutra. Ali nisu svi. Kao što ni svi politikolozi nisu loši, ni dobri, tako ni političari, ni medicinske sestre, ni učitelji klavira nisu svi jednaki - rekao je Živković.

Boban Stojanović, osnivač Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, ocenio je situaciju na sličan način:

Jedan od najvećih problema što postoji ogroman obuhvat partijskog zapošljavanja jeste obim same države, jer naša država pokušava da upravlja svim delovima društva. I dalje imamo društvena ili državna javna preduzeća koja obavljaju raznorazne poslove, imamo agencije za pomorske nesreće i slično, a more nemamo. Tako da bismo govorili o smanjenju tih poslova u kojima može doći do partijskog zapošljavanja, pre svega je neophodna neka vrsta debate o tome šta bi država trebalo da radi... Čudimo se odakle Srpskoj naprednoj stranci 50 odsto podrške, a ljudi percipiraju da će u narednom periodu oni i dalje biti na vlasti i da će imati neku korist. Nikad manje poverenja ljudi u partije nije bilo, a verujem da nikada više članova stranaka nismo imali.

Da će se i mladi, budući političari, uključiti u rešavanje problema političkog zapošljavanja pokazala je Milica Glišić, potpredsednica Kluba demokratske omladine Demokratske stranke:

- Demokratska omladina je potpisivanjem Partnerstva protiv političkog zapošljavanja napravila jedan ozbiljan korak ka rešavanju problema korupcije u vidu političkog zapošljavnja, jer je time odlučila da da primer i matičnoj Demokratskoj stranci, odnosno starijim kolegama, da vide koje su vrednosti njihovih omladinaca.

Zaključak panela bio je da političko zapošljavanje i te kako postoji i da predstavlja veliki problem za naše društvo, da se jedino istinsko rešenje krije u stvaranju velikog broja poslova u privatnom sektoru, a da je odgovornost političkih partija, političara i posebno mladih političara da stvore takvu klimu u državi da ideja rešavanja problema partijskog zapošljavanja više ne deluje kao naučna fantastika.

Preuzeto sa: www.dar.org.rs

mm

Press služba

Ostavi komentar

Zatvori