Stvarno stanje srpske ekonomije

Stvarno stanje srpske ekonomije

Srpska ekonomija je u katastrofalnom stanju i toga je svesna velika većina građana Srbije. U nedostatku dokaza o velikom ekonomskom napretku, Aleksandar Vučić, dokazani manipulator, poziva se na izveštaje Međunarodnog monetarnog fonda kao neprikosnovenog autoriteta u toj oblasti. Da napretka nema pokazuju i najnovije prognoze MMF objavljene ovog meseca.

Izveštaj MMF obrađuje četiri parametra i najnovija prognoza za Srbiju u 2015. godini je sledeća: bruto društveni proizvod +0,5% , rast cena na malo (inflacija) +2,1% , budžetski deficit -4%  i stepen nezaposlenosti 20,6%. Poražavajuća je činjenica da smo po svim parametrima među tri najgore evropske zemlje i da ne postoji nijedna druga država koja je po svim kriterijumima tako nisko plasirana, pa čak ni Grčka koja ima budžetski suficit i deflaciju. Jedini „uspeh“ je što smo posle istorijskog deficita od 6% i najvećeg pada BDP-a u Evropi od 1,8% koji je u 2014. godini postigla Vučićeva vlada, sada došli do deficita od 4%. Pitanje je, ako su  finansije sa budžetskim deficitom od 4% BDP-a „kao apoteka“, kako reče premijer, kakve su onda u Nemačkoj ili Holandiji sa suficitom od 8-9%? Pored toga, smanjenje deficita nije posledica ušteda na suludim subvencijama i racionalizaciji javnih preduzeća, nego stezanja kaiša građana Srbije koji su prešli ivicu bede.

Ove činjenice govore da državu vode ponavljači, neznalice i poltroni, i da je Aleksandar Vučić oko sebe okupio mediokritete koji će nas odvesti u potpuni ekonomski kolaps.

Nova stranka prezentacijom izveštaja MMF i realnog stanja srpske ekonomije želi da ukaže koje su razmere Vučićeve manipulacije. Ujedno želi da upozori da se ekonomska politika ne može zasnivati na količini i kvalitetu sna premijera, koji je uglavnom neispavan i bunovan, nego na timskom radu savesnih i stručnih ministara u Vladi Srbije. Nažalost, takvih ministara u ovoj vladi nema.

 

eu economies

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close