Ustav Srbije u kandžama aktuelnog režima

Ustav Srbije u kandžama aktuelnog režima

Nakon što je već na prvoj sednici novog saziva Odbora za pravosuđe Narodne skupštine usvojen amandman po kome Ministarstvo pravde više nema obavezu da objavljuje presude Evropskog suda za ljudska prava, niti obavezu da prati njihovo izvršenje, i više je nego jasno da režim nastavlja sa gaženjem vladavine prava u Srbiji.

Iako je pravosudni sistem godinama unazad u ozbiljnoj krizi, a poverenje građana u pravo i pravdu sve manje, novi saziv Parlementa dodatno produbljuje jaz, zatvarajući jedini kanal koji je bio spona sa evropskim pravosudnim standardima. Nova stranka upozorava da je posebno sramna izjava poslanice Srpske napredne stranke, koja je i predložila pomenuti amandman, da je "reč samo o promenama tehničke prirode", kada je očigledno da ovim putem Aleksandar Vučić i njegovi saradnici nastavljaju da krše Ustav na najgrublji mogući način. Naime, prema Ustavu, opsteprihvaćena pravila međunarodnog prava i međunarodni ugovori su sastavni deo pravnog poretka Srbije, što podrazumeva da se i presude moraju stavljati javnosti na uvid. NOVA ističe da je na delu nastavak nasrtaja aktuelnog režima na svaki vid pokušaja slobodnog informisanja građana Srbije, i ujedno ih obaveštava da se, iako Službeni glasnik, u kojem su do sada objavljivanje presude, više nije na usluzi građanima, one svakako objavljuju na sajtu Međunarodnog suda, gde ih svako od nas može dobiti na uvid.

Nova stranka ujedno upozorava domaću javnost da je Parlament, lišen opozicije koja bi na sednicama upozoravala na sva kršenja zakona i Ustava, sada u potpunosti u kandžama režima, što nas sve obavezuje da se glasno suprotstavimo daljem urušavanju pravosudnog poretka i svođenju Ustava Srbije na puko parče papira. Ni Ustav ni zakoni nisu i ne smeju biti marioneta u bilo čijim rukama, te će zato zajednička borba opozicije i građana biti još odlučnija, dok Srbija ponovo ne bude slobodna država. 

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close