Voždovčani u NOVOJ patroli

Voždovčani u NOVOJ patroli

U utorak, 25. oktobra, održan je sastanak Opštinskog odbora NOVE stranke Voždovac.

Na sastanku je analizarano trenutno stanje na teritoriji opštine i donete su odluke o budućim pravcima delovanja. Odbor je proširen i ojačan novim članovima i dogovorena su konkretna zaduženja svakog ponaosob. U sklopu priprema za naredne gradske izbore, napravljen je plan aktivnosti i utvrđeni su precizni rokovi za njihovo sprovođenje.

Dogovorena je saradnja sa različitim udruženjima osoba sa invaliditetom i pomoć njihovim članovima u otklanjanju teškoća prilikom integracije u sve društvene tokove, kao i u svakodnevne životne aktivnosti.

Posebno bismo istakli akciju „NOVA patrola“ koja je u pripremi i kojom želimo da fotografijama i kratkim tekstovima uočimo i pokažemo primere nesposobnosti, nestručnosti i nefunkcionisanja vlasti na Voždovcu, ali i u celom Beogradu.

Pozivamo sve članove NOVE sa Voždovca, ali i šire, kao i sve građane da se uključe i da nam šalju svoje fotografije na e-mail: vozdovac@novastranka.rs.

 

Dvomilionski Beograd zaslužuje bolju i sposobniju vlast!

Potrebno je da se pokrenemo da bismo je dobili.

OO NOVE Voždovac

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close