Vreme je za dogovor onih koji žele dobro Srbiji

Vreme je za dogovor onih koji žele dobro Srbiji

U skladu sa postojećim nezadovoljstvom velikog broja građana i potrebom za formiranjem jedinstvenog stava povodom urušavanja demokratije u Srbiji, Nova stranka predlaže formiranje Nacionalnog demokratskog saveta - privremenog tela koje bi delovalo do uspostavljanja jasne demokratizacije društva i osnovnih preduslova za poštene i demokratske izbore.

U okviru pomenutog tela bi se analiziralo stanje i donosile odluke o svakom narednom koraku i ispunjavanju minimuma uslova za ponovno uspostavljanje demokratije.

S obzirom da postoji saglasnost da je postojećom situacijom u zemlji ugrožen član 2. Ustava Republike Srbije koji glasi:

„Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana“,

NOVA predlaže da Nacionalni demokratski savet bude sastavljen od predstavnika političkih partija, pokreta i saveza, kao i predstavnika građana.

Predlažemo da Savet ima ravnopravan broj predstavnika političkih partija, pokreta i saveza u odnosu na broj predstavnika građana, NVO, sindikata i drugih nestranačkih organizacija. Na ovaj način bi bila uspostavljena jasna komunikacija između svih političkih aktera koji smatraju da je stanje u zemlji neodrživo. Takođe, stvorio bi se jedinstven politički front koji bi za cilj imao odbranu osnovnih ljudskih prava sadržanih u Ustavu Republike Srbije i ponovno uspostavljanje demokratije i vladavine prava.

Podsećamo, Nova stranka je u avgustu prošle godine predstavila akcioni plan pod nazivom „Šta da se radi“, program kojim je u 15 tačaka jasno izložila pravce delovanja koji za cilj imaju izbornu mobilizaciju građana i suprotstavljanje nadirućem kriminalu i primitivizmu koji već skoro 7 godina urušava našu državu. Smatramo da one, kao i već potpisani sporazum o Zajedničkim uslovima za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora, predstavljaju čvrst temelj za nastavak opozicione saradnje, ali smo takođe spremni da čujemo dodatne predloge i o svemu navedenom razmenimo stavove sa kolegama.

Nova stranka predlaže inicijalni sastanak na kome bi se, najkasnije do kraja januara, dogovorilo usvajanje dokumenta o delovanju Nacionalnog demokratskog saveta i pravila po kojima bi on funkcionisao.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close