Vreme je za dogovor onih koji žele dobro Srbiji

Nova stranka predlaže inicijalni sastanak na kome bi se, najkasnije do kraja januara, dogovorilo usvajanje dokumenta o delovanju Nacionalnog demokratskog saveta i pravila po kojima bi on funkcionisao.