Vujić: Razbojničke javne nabavke

Vujić: Razbojničke javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama koji je donesen 2013. godine, legalizovao je pljačku i svojom transparentnošću, kao u svakom razbojništvu, građanima stavio do znanja da ne postoji pravna zaštita dok je pljačka u toku. Za to nije kriv sam Zakon, koji ima izvesne manjkavosti, nego odsustvo pravne države i pravnih mehanizama da se kriminalci na vlasti  u toj prljavoj raboti spreče.

Nije tajna da se najveći broj ugovora o javnoj nabavci zaključuje samo sa jednom ponudom koja je gotovo jednaka procenjenoj vrednosti nabavke. Konkurencija je apsolutno odstranjena. Poslednji slučaj nabavke novogodišnje jelke u Beogradu za 10 miliona dinara, sa jednom ponudom i 0,2% nižom cenom od procenjene vrednosti, samo je jedan slučaj koji je izazvao ogorčenje javnosti.

Kakve razmere ima ova pojava, svedoči i slučaj JKP „Čistoće“ iz Novog Sada. Ukoliko pogledate zaključene ugovore za nabavku usluga u 2017. godini, doći ćete do neverovatnog podatka da je 75% ugovora zaključeno samo sa jednom ponudom, a njihova vrednost je gotovo jednaka procenjenoj vrednosti u 84% slučajeva (pogledati ovde: https://goo.gl/CDvC6K).

Donošenje Zakona je pratila najava da će se njime uštedeti 600 miliona evra. Rezultat je očito bio drugačiji, pa je bahata vlast posegla za smanjivanjem plata i penzija kako bi namakla još novca za pljačku na javnim nabavkama.

Nova stranka ima jednostavna rešenja za ovaj problem. Izmena Zakona o javnim nabavkama u delu kaznenih odredbi, disciplinske mere za službenike javnih nabaki koji onemogućavaju veću konkurenciju i - najvažnije - nezavisno i efikasno tužilaštvo i sudstvo. Nažalost, sve je ovo moguće realizovati tek kada mali i veliki kriminalci siđu sa vlasti.

 

Autor: Milenko Vujić, potpredsednik Nove stranke

 

Prilog: Ugovori o nabavci usluga JKP „Čistoća“ u 2017 godini

mm

Milenko Vujić

Related Articles

Leave a Reply

Close