Zaustaviti eksploataciju dečjeg rada

Zaustaviti eksploataciju dečjeg rada

Svako deseto dete starosti između pet i 17 godina u Srbiji radi (prema podacima UNICEF iz 2014. godine). Takvom negativnom statistikom Srbija obeležava današnji Svetski dan borbe protiv dečjeg rada.

Eksploatacija dečjeg rada mora biti shvaćena kao ogroman problem celog društva: njome se deca lišavaju svojih osnovnih ljudskih prava, umanjuju im se šanse za školovanje, adekvatan, celovit razvoj, uz neretko trajne posledice po zdravlje. Svako duštvo koje poštuje osnovne civilizacijske vrednosti, bori se protiv izrabljivanja dece.

Kao po običaju, kod nas su stvari drugačije. Umesto da se naprednjačka vlast pozabavi ovim problemom, ona nastoji da ga u praksi i legalizuje, kroz Zakon o dualnom obrazovanju koji, u formi u kakvoj se trenutno predlaže, ima za cilj da od dece i mladih u Srbiji napravi jeftinu radnu snagu. Verovatno da bi na taj način privukli strane "investitore", njihove "prijatelje" iz UAE, Katra...

Forum mladih Nove stranke zahteva da vladajuća većina u potpunosti odbaci Nacrt zakona o dualnom obrazovanju i time pokaže da je voljna da se i rečima i delima bori protiv dečjeg rada. 

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close