Bogićević: Skandalozna reklama Megatrenda poniženje za naš univerzitet

Bogićević: Skandalozna reklama Megatrenda poniženje za naš univerzitet

Bogićević: Skandalozna reklama Megatrenda poniženje za naš univerzitet

Nova stranka – Da se struka pita osuđuje skandaloznu reklamu Megatrend univerziteta, koja je ucrtala putanju kojom treba da idu budući pravnici i advokati, akademski građani koji završe Megatrend univerzitet, a to je putem korupcije, što predstavlja još jedno poniženje za naš univerzitet, kao i udarac na ionako slomljeno i devastirano pravosuđe.

Naime, jedan od osnovnih zadataka visokoškolskih ustanova, prema Standardu za akreditaciju visokoškolskih ustanova, je društvena opravdanost postojanja visokoškolske ustanove, koja određuje opšti pravac njene delatnosti i osnov je za prepoznavanje prioriteta visokoškolske ustanove u budućem radu.

Smatramo da se viskoškolske ustanove ne smeju služiti propagandnim, marketinškim trikovima neprimerene sadržine, kao što je predmetna reklama, te da se moraju kretati u okvirima standarda propisanih za visokoškolske ustanove.

Ako je opšti pravac Pravnog fakulteta Megatrend univerziteta da svoje buduće pravnike i advokate usmerava na vršenje koruptivnih delatnosti u pravosuđu, to je neprihvatljivo, te Nova stranka – Da se struka pita apeluje na Nacionalni savet za visoko obrazovanje da hitno reaguje, preduzme radnje iz njegove nadležnosti i sankcioniše ovakvo ponašanje viskoškolske ustanove.

 

Advokat Srđan Bogićević, sekretar Nove stranke – Da se struka pita

mm

Press služba

Leave a Reply

Close