Pretorijanska garda ili urušavanje sistema bezbednosti Srbije

Pretorijanska garda ili urušavanje sistema bezbednosti Srbije

Piše: Goran Barun

 

"Racionalizacija" (čitaj otpuštanje) u MUP-u Republike Srbije uzela je svoju prvu žrtvu. Samoubistvo policajca u Novoj Varoši je velika opomena za sve nadležne organe u Srbiji. Lična tragedija porodice stradalog neće biti shvaćena ako se ne iznesu neke činjenice vezane za način na koji je izvršen postupak uručenja rešenja pojedinim pripadnicima MUP-a Republike Srbije.

 

Pođimo redom. Početkom decembra 2015. godine, Uprava za ljudske resurse MUP-a R. Srbije dostavila je svim načelnicima PU depešu kojom se tražilo da se u najkraćem mogućem roku (čitaj odmah) dostave imena policijskih službenika PU za kojima prestaje potreba za radnim angažovanjem. Formulacija je bila drugačija, ali sam zbog jasnoće teksta upotrebio navedeni izraz. Načelnici PU su preko svojih saradnika - rukovodilaca pojedinih organizacionih celina, zatražili da se u svakoj organizacionoj jednici sastave spiskovi po kritirijumu da na svakih deset zaposlenih mora da se odredi jedno ime koje bi dobilo famozno rešenje o raspoređivanju na radno mesto "analiza rizika". Rukovodioci organizacionih jednica su bili "ucenjeni" da ako ne odrede imena očekuju da oni dobiju rešenje "analiza rizika". U organizacionim jedinicama gde su bili zaposleni policijski službenici kojima su podnete krivične prijave, prekršajne prijave ili su protiv njih vođeni disciplinski postupci za učinjene teže povrede radne dužnosti, posao rukovodioca je bio "relatino lak". Ali u organizacionim jedinicama gde takvih slučajeva nije bilo, nastajali su ozbiljni problemi. Sva ukazivanja nadležnim starešinama o potrebi uspostavljanja određenih kriterijuma na osnovu kojih bi se donosile odluke u takvim slučajevima, nailazili su na odgovor - "Ako ne daš imena, tebi dolazi rešenje". Ta bahatost i neprofesionalizam rukovodećeg sastava MUP-a R. Srbije izaziva kod mene zgražavanje. U isto vreme mi je jasno potvrdila da je negativna selekcija u MUP-u počela da daje svoje rezultate. 

 

Sve izjave ministra Stefanovića o tome da je ovo proces kojim se obezbeđuje postizanje višeg stepena profesionalizma u radu pripadnika MUP-a, predstavljaju političke floskule koje imaju za cilj da zapravo prikriju pravu nameru. Ovo je jedinstvena prilika da se iz MUP-a sklone svi oni koji nisu "dušom i srcem" za aktuelnu vlast. Oni koji su bilo kada i na bilo kom mestu rekli nešto protiv Aleksandra Vučića. 

 

Sadašnje vreme, umesto da bude vreme depolitizacije policije, postaje vreme apsolutne politizacije jednog od najvažnijih instrumenata sile u izvršnoj vlasti Republike Srbije. 

 

Privilegovani pripadnici i visoki funkcioneri  MUP-a ponašaju se po onoj staroj narodnoj - "Budi naš, pa radi šta znaš". Tako počinje stvaranje pretorijanske garde jednog vlastodršca, ali je još bolnije što je počeo da se urušava sistem bezbednsoti u celini. 

mm

Goran Barun

Leave a Reply

Close