Netransparentnost kliničkog ispitivanja kubanske "vakcine" protiv raka pluća

Netransparentnost kliničkog ispitivanja kubanske “vakcine” protiv raka pluća

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je 2. novembra pozvao pacijente obolele od karcinoma pluća da se jave u Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru „Bežanijska kosa" u Beogradu i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici kako bi se utvrdilo da li mogu biti uključeni u najavljeno kliničko ispitivanje leka "Cimavaks EGF". Takođe, izneta je pretpostavka da će takvih pacijenata biti oko 1.100 i da je obezbeđeno 1.680 jedinica ovog leka koje će biti dovoljne za sprovođenje kompletne terapije za 30 obolelih. Dakle, od 1.100 obolelih, lek će dobiti samo njih 30! Savet NOVE za zdravstvo pita prema kojim kriterijumima će biti izvršen odabir pacijenata. Da li možda privatno-političkom selekcijom, kako se često do sada praktikovalo?

Na osnovu važećeg Pravilnika o uslovima i načinu kliničkog ispitivanja leka, postupku i sadržaju dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka, Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) odobrava izvođenje kliničkog ispitivanja za lek koji nema dozvolu za stavljanje leka u promet.

Suštinsko pitanje je da li je ALIMS odobrila izvođenje kliničkog ispitivanja za lek "Cimavaks EGF"? Takođe, da li je etički komitet ustanove odobrio kliničku studiju i ko čini njihove članove u KBC Bežanijska kosa i Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica?

Savet za zdravstvo NOVE podseća da zahtev za odobrenje kliničkog ispitivanja treba da sadrži, između ostalog, i protokol kliničkog ispitivanja, GMP sertifikat, brošuru istraživača i druga dokumenta. Transparentnost ovih podataka ključ je vraćanja poverenja u zdravstvo Srbije kako se ne bi ponovile dileme iz 2006. godine povodom uvoza i puštanja u promet vakcine za ptičji grip. Zato Nova stranka insistira na odgovorima na postavljena pitanja jer je to u interesu celokupne javnosti, a naročito obolelih od još uvek neizlečivog karcinoma pluća.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close