Po kom kriterijumu su određeni objekti improvizovani u privremene bolnice?

Po kom kriterijumu su određeni objekti improvizovani u privremene bolnice?

Nakon što su širom Srbije improvizovane privremene bolnice, koje bi trebalo da budu spremne u slučaju naglog povećanja broja obolelih tokom pandemije koronavirusa, postavlja se jasno pitanje na osnovu koje odluke Vlade ili ministarstva su pojedini objekti određeni za tu svrhu.

Nova stranka smatra da je neophodno precizirati koji su kriterijumi korišćeni da bi se ispunile osnovne zakonske odredbe da se takvi objekti mogu nazvati bolnicom i tretirati kao bolnica, pa makar i privremeno, kao i ko njima upravlja, koja im je organizaciona struktura, ko ih je postavio i na koji način su rukovodioci i njihov tim izabrani? Ističemo da sve pomenuto mora da bude dokumentovano, jer, i pored razumevanja da postoji hitnost u preduzimanju određenih radnji tokom epidemije, smatramo da je potrebno svaki korak ispratiti adekvatnom dokumentacijom.

Podsećamo da u toku vanrednog stanja Vlada donosi odluke, uredbe, zaključke i naredbe, koje moraju biti dostupne javnosti, jer se upravo na taj način izbegavaju spekulacije koje nastaju usled nedorečenosti i podstiču sumnju u mogućnosti zloupotrebe proglašenog vanrednog stanja.

Uz nadu da je u pitanju samo neažurnost sajta Vlade Republike Srbije, jer se na njemu danas, 31. marta, do 12h nije moglo naći ništa što bi upućivalo na odgovore na ova pitanja, još jednom snažno apelujemo na sve građane da se strogo pridržavaju propisa i budu odogovorni i prema sebi i prema drugima, kako bismo iz ovih izazovnih vremena što pre svi izašli kao pobednici.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close