Bajčetićeva za NOVI blog: Urbanizacija prirodne oaze Košutnjak

Bajčetićeva za NOVI blog: Urbanizacija prirodne oaze Košutnjak

Ovih dana građani Beograda, uglavnom mlađe dobi, izašli su masovno na ulice protestujući prevashodno zbog arogantne izjave predsednika države da se uvede policijski čas u prestonom gradu, u cilju zaštite građana od daljeg širenja aktuelne virusne pošasti, koja je zahvatila ceo svet.

Dugogodišnje nagomilano nezadovoljstvo velikog broja građana je eskaliralo zbog nepostojanja pravne države, kršenja zakona i Ustava, apsolutističke osione vlasti prvog čoveka u državi, nepoštovanja ljudskih prava, odsustva demokratije, neslobode medija, korupcije, neistina, brutalnosti policije, pitanja Kosova i mnogo toga drugog. Jednog od tih dana, kad su protesti bili gandijevski mirni i nenasilni, mogla se čak čuti odavno zaboravljena rečenica iz 70-tih godina prošlog veka: „Beograd je svet“.

U jeku ovih zbivanja, činilo se da su ostala gradska dešavanja bila u senci ovih događanja,iako su režimski mediji u potpunosti zanemili po pitanju informisanja javnosti o protestima. Međutim, zahvaljujući informacijama preko društvenih mreža, vidno dominira još jedno veliko nezadovoljstvo žitelja prestonice, koje se tiče kvaliteta njihovog bitisanja, a to je predstojeća devastacija gradske šume Košutnjak. U Gradskoj upravi Grada Beograda, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove prezentovao je rani uvid u „Plan detaljne regulacije za kompleks Avale filma gradska opština Čukarica“.Građani su pozvani da nakon uvida u PDR dostave pismene primedbe koje bi se evantualno uvažile od strane gradske Komisije I unele u konačni Plan detaljne regulacije. U velikom broju slučajeva praksa je pokazala da su podnete primedbe i sugestije uglavnom bile odbijene i da je ceo postupak u suštini formalnost.

Pre pet godina izvršena je upitna privatizacija „Avale filma“ iz stečaja, s namerom da se “ Filmski grad“ obnovi kao projekat od nacionalnog značaja u skladu sa Nacionalnom strategijom za razvoj kulture. Privatizovano je 86,8ha zemljišta na kome se pored „Avala filma“ nalaze i drugi postojeći objekti. Vlasnik zemljišta je kompanija „Avala studios“ doo, koja je u vlasništvu dve kompanije od kojih je češka firma „Sebra“ većinski vlasnik. Vlasnici zemljišta su tvrdili da će se sačuvati pređašnja namena Avale filma, u smislu razvoja filmske industrije obogaćene najsavremenijim studijima i drugim sadržajima koji bi podržali taj razvoj. Uvidom u PDR jasno se vidi da je cilj izrade Plana bila prenamena i urbanizacija gradske šume Košutnjak, a ne primarno razvoj filmske industrije. Na prostoru od 86,8 ha planski su predviđeni: izgradnja blokova mešovitih gradskih centara sa dominantnim stanbenim funkcijama I višespratni objekti za porodično stanovanje ukupne površine 450.000 m2 za 7.980 stanovnika, objekti javnih službi, komercijalni objekti površine oko 150000m2, sportski objekti i kompleksi, kao i prateći sadržaj.

Da bi se ostvarila planom predviđena izgradnja, potrebno je izvršiti seču postojeće šume na površini od preko 16 ha, odnosno 60% od ukupne površine šume koja pokriva 27 ha. Po planskoj dokumentaciji zadržane su dve odvojene enklave postojećeg šumskog rastinja, jedna površine 3,2 ha režima zaštite II stepena i druga površine 7 ha, kao spomenik prirode „Šuma Košutnjak“, režima zaštite III stepena. Po mišljenju inženjera saobraćajne struke, PDR nema dobro saobraćajno rešenje za naselje.

Naseljjavanje nekoliko hiljada stanovnika, usled opterećenosti lokalne infrastrukture, koja prelaz postojeće kapacitete, moglo bi da prouzrokuje kolaps i zastoje u javnom saobraćaju. Planirana prenamena poršina i seča šuma u Košutnjaku, a sve da bi se udovoljilo zahtevima i interesima.

Autorka teksta za NOVI blog je članica Saveta Nove stranke Ljubinka Bajčetić dia.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close