Kovačević: Prvo se ekonomskim merama usporava inflacija, pa tek onda dižu plate i penzije

Kovačević: Prvo se ekonomskim merama usporava inflacija, pa tek onda dižu plate i penzije

Kovačević: Prvo se ekonomskim merama usporava inflacija, pa tek onda dižu plate i penzije

Reagovanje na jučerašnje obraćanje javnosti ministra finansija Siniše Malog

Nikad niko u svetu nije uspeo da pretekne inflatorni tok tako što je dizao plate i penzije.

Prvo se inflatorni tok usporava nizom delotvornih ekonomskih mera, a dizanjem plata i penzija dobijate samo na jednom delu kratkoročnu korist, dok vas inflacija koju ne zaustavljate, opet začas, ne pretekne.

Mislim da ova vlada nema kapacitet za borbu protiv kancera svake ekonomije sveta kakav je inflatorni tok. U Srbiji je on u zamahu.

Svakodnevno zbog toga imate smanjivanje izvozne moći domaćih preduzeća i drastično smanjivanje kupovne moći stanovnistva. Dodatno je to izraženo još i politikom Narodne banke Srbije (NBS), koja drži fiksiran kurs dinara ka evru.

Pritom se i nadalje snažno zadužujete, kao što ova vlada nastavlja da radi, preko 1,7 milijardi evra godišnje, i tim novcem pokrivate dugove Elektroprivrede Srbije (EPS).

Ne može se nikako govoriti o jasnom kursu države i povećanju standarda građana najavljenim povećanjem penzija.

Što se tiče povećanja minimalca za radnike, to je uvek dobra vest, samo da ga privreda, koja realno posluje, može podržati. Zato hitno praviti rasterećenja poslodavaca za poreze i doprinose po isplati minimalne neto zarade sa 60 odsto, koliko je sada, na 50 odsto.

Neobazrivo, ili sa namerom, država diže neto minimalac sa nepromenjenom visokom stopom tereta i time na povišenu osnovicu minimalca sebi obezbeđuje veće prihode u budžet.

Čini se, sve je osmislila da sebi olakša, a poslodavcima i njihovom radnicima da oteža život.

Vladimir Kovačević, predsednik Nove D2SP

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close