Đurić: Eventualno ukidanje nepovredivosti privatne bilo bi neustavno i krajnje opasno za pravni poredak

Đurić: Eventualno ukidanje nepovredivosti privatne bilo bi neustavno i krajnje opasno za pravni poredak

Đurić: Eventualno ukidanje nepovredivosti privatne bilo bi neustavno i krajnje opasno za pravni poredak

Prethodnih dana u medijima su procureli neki delovi Nacrta novog zakona o bezbednosti saobraćaja, a iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavama u elektronskim medijima i gostovanjima na televiziji vrši se promocija koja se odnosi na potrebu da se za izvršenje određenih prekršaja trajno vlasniku oduzme vozilo, pa čak i ako sam vlasnik nije učinio prekršaj jer, eto, „svako treba da vodi računa kome daje automobil“.

Navedeno rešenje bilo bi u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije koji svakom građaninu garantuje neotuđivo pravo na nepovredivost privatne svojine, a takođe ovakvo rešenje bilo bi jako opasno, jer ovde se čak ne radi o ograničenju prava svojine koje postoji i danas u određenim slučajevima u našem pravnom sistemu, već o klasičnoj konfiskaciji nečije privatne imovine.

Naravno da učinioce najtežih prekršaja u oblasti saobraćaja, pogotovo povratnike, treba oštro kažnjavati i u tom smislu ne treba na nasilje u saobraćaju imati bilo kakve tolerancije, ali je nedopustivo nekome trajno oduzeti pokretnu stvar koja je u njegovom vlasništvu.

Postojeći Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa vrstu i visinu sankcija za svaku vrstu prekršaja, te eventualno novim izmenama postojeće kazne treba dodatno pooštriti i uvesti neke nove još delotvornije i efikasnije sankcije koje će takva lica odvratiti od toga da ubuduće čine najteže saobraćajne prekršaje, ali nikako oduzimanjem nečije pokretne stvari, čime se čini direktna materijalna šteta celoj nečijoj porodici koja je investirala u kupovinu automobila i koji (automobil) neko drugi u porodici može da koristi ili proda ukoliko je drugi član porodice osuđen za najteže vrste prekršaja.

Dakle, nulta tolerancija za najteže saobraćajne prekršaje kojima se ugrožava život drugih ljudi, ali ne na način da se dira u privatnu svojinu i konfiskuje nečija imovina, jer ako takvim rešenjem otvorimo tu „Pandorinu kutiju“, onda u ovoj zemlji više ni za našu privatnu imovinu nećemo biti sigurni, danas će neko da vam oduzme automobil, a sutra stran, jer se za sve može naći „zakonom opravdan razlog“.

Advokat Milan Đurić, član Pravnog saveta Nove – Da se struka pita

Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close