Naselje Stepa Stepanović simbol licemerja i neodgovornosti gradske vlasti

Naselje Stepa Stepanović simbol licemerja i neodgovornosti gradske vlasti

Stambeno poslovni kompleks „Stepa Stepanović“ na Voždovcu bio je državni projekat započet 2010. godine.  Na osnovu Urbanističkog  projekta, koji  su  potencijalni kupci imali na uvid i na osnovu čijeg sadržaja su se odlučili za eventualnu kupovinu stana, kompleks zauzima zemljište od 42 ha, sadrži preko 4.600 stanova, oko 150 lokala, preko 1.400 garažnih  mesta,  50%  zelenih  površina. Ovi podaci pokazuju da se radi o „mikro“ gradu preko 10.000 stanovnika koji mora da poseduje sve prateće sadržaje za potrebno i uspešno funkcionisanje. Prilikom prezentacije projekta, predstavnici GDS su potencijalnim kupcima i medijima saopštili da je cena  po kvadratnom metru stana diktirana cenama  pratećih  sadržaja. Naselje je  reklamirano kao moderno, urbano, ekološko, idealno  za  miran  porodični život.

Problemi nastaju u toku 2013. godine kad je došlo do promene Urbanističkog projekta na  lokaciji  kasarne  „Stepa Stepanović“ (br. 350.13-13/2010 od 23.07.2010.) u tzv. Urbanistički plan komercijalnih sadržaja. Tim novim planom izvršena je preparcelacija jedinstvene parcele na kojoj je bio predviđen objekat društvenog centra (u čijem sastavu je planiran ogranak  Doma zdravlja „Voždovac“) i na dvema novim podparcelama je planirana izgradnja pumpe sa pretakalištem za tečni gas, kao i izgradnja verskog objekta, što nije bilo predviđeno Urbanističkim projektom. Od tada nastaje četvorogodišnja borba Udruženja stanara, čiji je moto neprihvatanje bilo kakvih novih objekata. Predviđenu pumpu su nazvali „pumpa  srama“ i  tako je ona postala simbol građanskog otpora.

Borba za izgradnju druge osnovne škole i vrtića, čija je izgradnja predviđena Urbanističkim projektom,  još uvek traje. Kapaciteti postojeće osnovne škole i vrtića sa depandansom  ne zadovoljavaju  rastući broj dece. U naselju ima oko 1.500 dece predškolskog uzrasta, a parcele planirane za izgradnju druge škole i vrtića su zapuštene i obrasle u korov.

Urbanističkim planom komercijalnih sadržaja iz 2013. godine, pored izgradnje  pumpe, predviđena je izgradnja verskog objekta, odnosno hrama sa parohijskim domom, kao novi nametnuti objekti koji nisu bili planirani Urbanističkim projektom, koji je za Udruženje stanara bio i ostao jedini legitiman projekat. Za izgradnju verskog objekta stanari su prvi put saznali početkom 2014. godine, kada je na kraju naselja bio postavljen krst oko koga se raščišćavalo zemljište. Revoltirani, stanari su protestujući izašli na ulice zbog izgradnje objekta koji nije bio planiran Urbanističkim projektom. Podizanje hrama je tada bilo odloženo zbog nedostatka potrebne dokumentacije.

Iz dokumentacije koju Udruženje stanara naselja "Stepa Stepanović" uredno čuva (dopisi, predstavke, žalbe, prigovori, peticije) može se sagledati sva neodgovornost, licemernost, bahatost i obmane sa svih nivoa vlasti, državne, gradske i lokalne. Njihove metode su se svele na obećanja, dogovore i obmane.

Stanari naselja i dalje ne veruju da će se njihove molbe uvažiti, misleći da su se svi pozitivni pomaci u obećanjima vlasti događali u propagande svrhe, naročito uoči izbora. Gradilište pumpe je i dalje ograđeno i pod nadzorom  obezbeđenja. Verovatno se čeka pogodan trenutak za nastavak gradnje. Prošlo je nekoliko meseci od datih obećanja, a Vlada i GDS nisu doneli ni jedan zvaničan akt kojim se potvrđuje odluka o odustajanju od gradnje.

U toku borbe za svoja prava, stanari naselja suočavali su se sa organizovanim kampanjama protiv svojih aktivista, od strane pojedinih članova SNS, stanovnika naselja.

Zbog neodgovornosti, nedoslednosti, loših namera i prevara, stanari naselja „Stepa Stepanović“ kaznili su vlast na poslednjim izborima za predsednika države. Kandidat vladajuće stranke nije dobio najviše glasova.

Izgradnja naselj „Stepa Stepanović“ još jedan je primer osionosti aktuelnog režima koji razvoj grada tumači isključivo u okvirima investitorskog urbanizma, struku zamenjuje nesposobnim partijskim kadrovima, a stvarne potrebe građana potpuno zanemaruje.

Nova stranka napominje da su beogradski izbori prilika da se prekine sa takvom štetočinskom praksom koja unazađuje našu prestonicu. Obećavamo i da će ćemo, kada budemo u prilici da odlučujemo u rukovođenju gradom, uvažavati pre svega potrebe građana, a struci poveriti da tim potrebama odgovori rešenjima kojima se čuva javni interes.

 

Autorka: Ganja Bajčetić dia, Resorni odbor za urbanizam GO Nove stranke Beograd

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close