Odbijanje amandmana opozicije metafora bahatosti vlasti

Odbijanje amandmana opozicije metafora bahatosti vlasti

Narodni poslanik Zoran Živković podržao je izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se „starim“ studentima produžava rok za završetak studija za dve godine, ali i zamerio na kašnjenju, upitavši zašto vlada to nije predložila u svom predlogu zakona, na vreme, nego na ovaj način kojim se upada u proceduralne probleme. Takođe je uputio kritiku Vladi Srbije koja je prihvatila amandman vladajuće većine o produžavanju školovanja i za magistarske i za doktorske studije, a nije prihvaćen istovetan amandman opozicije.

- Ukoliko je već istovetan amandman stigao iz više različitih poslaničkih grupa, Vlada je mogla da pokaže makar malo sluha i kaže da se amandmani opozicije odbijaju jer je prihvaćen onaj vladajuće stranke kojim se u suštini usvaja mišljenje opozicionih predlagača. U tome je razlika između vlasti koja je spremna da komunicira sa svojim političkim oponentima i ove koja, umesto da pohvali situaciju u kojoj su mišljenja različitih političkih subjekata usaglašena, koristi priliku da bahato tvrdi – ne, mi smo se setili toga, niko drugi! Da bih dao doprinos bržem radu parlamenta, ja ću svoj amandman da povučem – rekao je Živković.

Lider NOVE predložio je i amandman kojim se briše reč „samostalne“ ispred „visokoškolske ustanove usaglasiće svoja opšta akta sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona“. Tekst sa rečju „samostalne“ odnosi se na univerzitete i samim tim ne postoji direktna obaveza fakulteta da usaglase svoje akte sa ovim zakonskim predlogom, rekao je Živković.

-Pogrešno je što Vlada i ministar odbijaju da prihvate amandman koji precizno definiše šta je obaveza fakulteta. Ako se desi da neki fakultet ne sprovede ono što piše u zakonu, onda on ne odgovara nikome nego je za to kriv univerzitet, a studenti imaju problem sa fakultetom, a ne univerzitetom - upozorio je on.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close