Domjesko kao ambasador Svetskog foruma za demokratiju

Domjesko kao ambasador Svetskog foruma za demokratiju

Kao jedan od eksperata iz Srbije, poverenik Nove stranke za Zrenjanin i potpredsednik Pokreta za evropsku kulturnu saradnju Miroslav Domjesko učestvovao je na ovogodišnjem Svetskom forumu za demokratiju koji se od 16. do 21. novembra održavao u Savetu Evrope, u Strazburu.

- Od strane organizatora Svetskog foruma za demokratiju, tokom oktobra je bio otvoren globalni konkurs za „demokratski odgovor“ putem društvene mreže Twitter. Stručna komisija je na osnovu pristiglih tvitova, njihovog sadržaja i dosega, ali pre svega kompetentnosti, donela odluku da sam ja najbolje odgovorio na postavljeni izazov i shodno tome me promovisala u ovogodišnjeg Twitter ambasadora Svetskog foruma za demokratiju – rekao je Domjesko.

Svetski forum za demokratiju je godišnji događaj koji se održava od 2012. godine. Forum okuplja svetske lidere, eksperte i istaknute aktiviste civilnog društva kako bi radili na temama u vezi sa aktuelnim izazovima, problemima i pretnjama u društvu.

- Za razliku od prošlogodišnje teme koja je bila dosta široka, okrenuta mogućnostima za učešće u demokratskim procesima, tema ovogodišnjeg Foruma je bila specifičnija: „Sloboda naspram kontrole“ sa posebnim fokusom na rizike i pretnje sa kojima se demokratije širom sveta susreću – od ekstremističkih i radikalnih ideja pa do ekonomskih i geopolitičkih pitanja. Teme o kojima je bilo reči, poput slobode izražavanja u vremenu teror(izm)a, prednosti i rizika života u multikulturalnom društvu itd, jesu aktuelne i, slobodno mogu reći, univerzalne – naveo je Domjesko.

Budući da je jedan od akcenata ovogodišnjeg Foruma bio na aktivizmu putem društvenih mreža, bilo je reči o internetu kao novom mediju koji omogućava kontakt sa širokim krugom ljudi na mnogo lakši, brži i direktniji način. Međutim, navodi Domjesko, uz sve njegove očigledne benefite, nameće se pitanje sigurnosti i bezbednosti ovakvog vida društvenog angažmana: pitanja poput čiji je internet, ko upravlja njime, ko ga kontroliše, da li mi koristimo internet ili on koristi nas itd.

- Kao Twitter ambasador Foruma, moj zadatak je bio praćenje rada, ali i naglašavanje i isticanje pitanja i razmišljanja koja su se najčešće mogla čuti ovom prilikom. Svoj ovogodišnji angažman i rad pri Svetskom forumu za demokratiju smatram uspešnim jer smo prema preliminarnim rezultatima za vreme trajanja Foruma imali doseg od preko 30 miliona unikatnih pregleda sadržaja koji smo plasirali direktno sa Foruma, a u vezi sa temom. Ovo je jedno značajno iskustvo jer sam do sada imao priliku da radim na projektima koji su bili usmereni ili na okvire naše zemlje ili neki regionalni okvir, a sada mi je data mogućnost da, u saradnji sa odabranim timom, budem jedan od kreatora sadržaja. Uvidom u konačne i zvanične rezultate, znaću sa sigurnošću koliko sam ukazano poverenje opravdao – zaključio je Domjesko.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close