Povodom 9. novembra 1938. godine, kada je počeo veliki pogrom jevreja širom Nemačke, poznat kao "Kristalna noć", Nova stranka apeluje da Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma ne sme biti tek puka sintagma, već dužnost i obaveza, kako se ništa slično više nikada ne bi ponovilo.

Pamteći sistemsko iskorenjivanje jevrejskog naroda, kojem je prethodio najteži oblik diskriminacije, obavezujemo sve nas, kao i buduće generacije, da zajedno radimo na utemeljenju društva u kojem razlike neće biti meta na čelu ni prepreka, već ono što nas zbližava. Posebno je važno upozoriti na oblike fašizma sveprisutnog i danas širom naše zemlje, kako kroz fizičko, tako i verbalno nasilje, koje je u suštoj suprotnosti sa putem Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Moderna, evropska zemlja 21. veka ne podrazumeva tek formalno članstvo, već usklađivanje sa društvenim vrednostima i širenjem vidika, koji bi našu zemlju, narod, a posebno mlade generacije otvorili ka prihvatanju svih ljudi, vera, boja kože i ravnopravnosti, kao temelje zajedničkog rada i borbe za bolju budućnost svih nas.