Nasilje u porodici se povećava u situacijama društvene i ekonomske krize

Nasilje u porodici se povećava u situacijama društvene i ekonomske krize

Mnoge žene su usled pandemije primorane da žive sa nasilnicima i nemaju drugi izbor, naročito ako su ekonomski zavisne.
Dužnost svake vlade je da hitno reaguje i da spreči dalji porast nasilja prema ženama i devojčicama tokom krize izazvane usled pandemije COVID-19.
Vlada mora da primeni energičnije mere:
- da pomogne rad sigurnih kuća
- da uspostavi telefonske linije za pomoć u hitnim slučajevima
- da medijskim kampanjama ohrabruje prijavu nasilja
- da pruži podršku radu policije i pravosuđa, naročito za vreme perioda izolacije

Šta mi svi možemo odmah da učinimo?
- Kada čujemo buku u svojoj zgradi, pitaćemo ženu koja živi u tom stanu da li je dobro i reći ćemo joj da može da se osloni na nas, reći ćemo joj da nećemo širiti tračeve i nećemo podržavati nasilnika. Reći ćemo joj da može imati poverenje u nas.
- Prijavićemo buku koju čujemo, jer znamo da mnoge žene koje trpe nasilje ne mogu to same da urade.

Nasilje nema opravdanje! Za nasilje je odgovoran nasilnik!
Telefoni za prijavu
192 dežurna služba policije (prijava može biti anonimna i policija je dužna da izađe po svakoj prijavi)
0800 100 600 (prijava je besplatna i anonimna)
0800 100 007 (informacije i podrška Autonomnog ženskog centra, radnim danima 10h-20h, poziv je besplatan i anoniman)

#TičeMeSe #16DanaAktivizma

Tijana Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close