NOVA Zrenjanin upozorava: Sravnjene sa zemljom šume Srednjebanatskog okruga

NOVA Zrenjanin upozorava: Sravnjene sa zemljom šume Srednjebanatskog okruga

Nova stranka Zrenjanin obaveštava svoje sugrađane iz Zrenjanina, ali i celokupnu javnost Srbije, da je Srednjebanatski okrug od 2001. do 2018. godine izgubio najveći procenat šume u Srbiji i učestvuje sa 16% u ukupnom gubitku. Srbija je za to vreme izgubila čak 48.800 hektara šume, sa izrazitim skokom površina sa kojih je posečena šuma u periodu od 2012. do 2018.

Kako navodi NOVA Zrenjanin, na poslednjim satelitskim snimcima od 5. januara 2020. koje pratimo u sklopu svetskog projekta za očuvanje šuma, Zrenjanin i okolina se vide kao pustinja bez šume. Postavlja se pitanje u čiju korist je učinjeno ovakvo varvastvo nad šumski fondom. Stoga zahtevamo od Ministarstva za zaštitu životne sredine da preduzme hitne mere za obnovu šumskog resursa novim zasadima, a Grad Zrenjanin da postupi po Deklaraciji o zaštiti životne sredine koju smo predali gradonačelniku kao novogodišnji poklon 31. decembra prošle godine, a u kojoj se, kao jedna od mera, navodi i mera za poboljšanje uslova života u Zrenjaninu izgradnjom zelenih koridora.

Zeleni koridori imaju ekološke, ekonomske i socio-zdravstvene funkcije i predstavljaju beneficiju za pojedinca i zajednicu u celini. Ekološke beneficije zelenih koridora odnose se, pre svega, na poboljšanje kvaliteta vode, sa čime Zrenjanin muku muči punih 15 godina, jer vegetacija i tlo prirodno filtriraju zagađivače iz atmosferske vode. Takođe, zeleni koridori štite biodiverzitet čuvajući prirodna linearna staništa, kao što su, primera radi, priobalna staništa reke Begej.

Zato je naša dužnost da, zajedno sa svojim komšijama, izvršimo pritisak na zrenjaninsku vlast da učini nešto korisno, ne samo za sadašnji trenutak, već za dobrobit budućih generacija i da, ako je Adis Abeba u Etiopiji zasadila za jedan dan 350.000 stabala drveća, smogne snage da zasadi više od ritualnih nekoliko komada godišnje.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close