Održana Četvrta redovna konferencija Foruma mladih

Održana Četvrta redovna konferencija Foruma mladih

Četvrta redovna konferencija Foruma mladih Nove stranke održana je u subotu, 5. decembra 2015. godine.

Konferenciju je otvorila predsednica Foruma mladih Katarina Prelić pozdravivši prisutne delegate iz cele Srbije i pohvaliviši njihov dosadašnji rad na jačanju omladinske organizacije Nove stranke.  Kako je navela, do sada formirani opštinski i gradski klubovi FM odličan su pokazatelj da mladi sve više prepoznaju vrednosti za koje se NOVA bori, ali i potrebu da se lično uključe u njihovo ostvarivanje. To, navela je Prelić, mora da bude dodatna motivacija svima da ne posustaju u borbi, već da još intenzivnije rade na afirmaciji NOVE politike, između ostalog i formiranjem novih lokalnih klubova.

Podnoseći izveštaj o radu beogradskog Kluba FM, njegov predsednik Uroš Eleković istakao je da je omladina u Beogradu aktivno učestvovala u svim akcijama sprovođenim na teritoriji prestonice. Pored toga što su svojim učešćem podržali niz akcija u organizaciji opštinskih odbora, samostalno su inicirali i realizovali brojne druge. Kao najuspešnije, Eleković je izdvojio akcije „Budi i ti doktor“ – ironično obeležavanje druge godišnjice plagiranog doktorata ministra unutrašnjih poslova, „Državni udar“ – odgovor mladih na manipulisanje javnošću od strane režimskih glasnogovrnika u službi proizvodnje atmosfere straha, kao i akciju kojom su podsetili da je Muzej savremene umetnosti, uprkos pompeznim najavama nadležnog ministarstva, i dalje pod katancem.

Prethodni period je mnoštvom aktivnosti ispratio i Klub FM u Nišu, u čije je ime izveštaj o radu podneo Nemanja Mirković. On je naveo da je niška omladina NOVE dala nemerljiv doprinos u organizaciji mitinga demokratske opozicije „Osvetli Niš“ koji je održan u septembru, a posvećenost pokazala i mnogim drugim aktivnostima.

- Ono što je posebno obeležilo rad omladine u Nišu, jeste uspostavljanje odlične saradnje sa organizacijama civilnog društva, između ostalog i učešćem na brojnim tribinama i javnim diskusijama koje su one organizovale. Trenutno, u saradnji sa jednom NVO, angažovani smo na projektu koji za cilj ima da se kod mladih probudi svest i razumevanje o manjinskim pravima – naveo je Mirković i dodao da su članovi FM u Nišu uličnom akcijom obeležili i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kojom su želeli da ukažu na to da se, uprkos deklarativnoj borbi protiv ove pošasti, nasilje nad ženama i dalje sprovodi.  

Konferenciji je prisustvovao i predsednik NOVE Zoran Živković. On je naglasio da su mladi ti koji treba da „održavaju energiju i dinamizam u stranačkim organima, kako bi se napravila dobra politička platforma s kojom će NOVA ući u izbornu trku na proleće“.

- Vaš je zadatak i da animirate što više vršnjaka da se uključe u političko delovanje. Bez obzira što je političko polje prilično zagaženo, a brojni političari kompromitovani, ne postoji drugi mehanizam da društvo menjamo nabolje do politike i političkih stranaka. Govorite to svojim vršnjacima i ubedite ih da je nužno politički da deluju, ako ne kroz stranke, a onda bar na nivou glasanja na izborima – poručio je Živković omladini NOVE.

Na Četvrtoj redovnoj konferenciji, članovi Foruma mladih doneli su i odluku o saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava, a predstavljen je i prvi broj magazina InNovator. Po završetku radnog dela Konferencije, upriličena je projekcija filma koji prati život osobe sa invaliditetom, a potom i organizovana diskusija sa Ivanom Novkovićem, predsednikom niškog Resornog odbora za zaštitu ljudskih prava, i Vladimirom Tomašićem, predsednikom beogradskog RO za zaštitu prava osoba sa invaliditetom. Ova diskusija je nastavak obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i podstaknuta je kako bi omladina NOVE bolje razumela položaj osoba sa invaliditetom danas, a naročito činjenicu da su im brojna prava uskraćena.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close