Pećinci: Bahati opštinski čelnici sebi udesili po nekoliko plata!

Pećinci: Bahati opštinski čelnici sebi udesili po nekoliko plata!

Opština Pećinci je opština sa najvećim isplaćenim iznosom naknada za komisije - 13.959.554 dinara i, sa 60 članova, opština sa najvećim prosečnim iznosom isplaćenih naknada po članu - čak 232.659 dinara! To su podaci koje je ustanovila Državna revizorska institucija u svom Izveštaju o reviziji svrsishodnosti - Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru. Ovi podaci nedvosmislneo potvrđuju da opštinski čelnici u Pećincima svoje javne funkcije koriste isključivo za zgrtanje para u sopstvene džepove, umesto da se staraju o interesu svih Pećinčana.

Tako, na primer, u 2014. godini je Savetu za budžet i finansije plaćeno 1.151.214 dinara. To im, međutim, nije bilo dovoljno, pa je u novembru iste godine osmoro članova osnovalo i Komisiju za izradu programskog budžeta i na konto toga sebi u džep inkasirali još po 50.000 dinara. Komisiju su na kraju godine i ugasili. Iako u sklopu Opštinske uprave postoji Odeljenje za budžet i finansije koje se bavi tim poslovima, predstavnici opštine su kao razlog za formiranje ove komisije naveli "nemogućnost zaposlenih u Odeljenju za budžet i finansije da kvalitetno odrade posao"! Zbog čega se, ako su nesposobni, drže na tim pozicijama?!

Zatim, Komisiji za razvoj i unapređenje poljoprivrede je isplaćeno 152.785 dinara. Ni to nije bilo dovoljno da namiri njihovu gramzivost, pa su umešali i Savet za poljoprivredu, kojem je iste godine isplaćeno 1.234.718 dinara! Uvidom u zapisnik ovog saveta utvrđeno je da su te godine održane samo dve sednice, od kojih jedna čak telefonskim putem usred radnog vremena!

Državna revizorska instuticija je u svom izveštaju iz jula 2016. zaključila i sledeće:

Za članove u plaćenim komisijama imenovana su lica koja su već zaposlena u organima jedinica lokalnih samouprava, ministarstvima i drugim korisnicima javnih sredstava, što im omogućava da paralelno ostvaruju platu za redovan rad i naknadu za rad u komisijama. Angažovanje zaposlenih u komisijama, stvara rizik od neefikasnog obavljanja redovnog posla. Motivi za angažovanje zaposlenih u komisijama su različiti, a kao jedan od razloga se navodi da je to način da se zaposlenima omoguće dodatna primanja. Ne postoji ograničenje broja komisija u kojima neko lice može biti angažovano. Analizom dostavljene dokumentacije i obavljenim intervjuima sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava i ministarstava utvrdili smo da je praksa da se rukovodioci organa angažuju i primaju naknadu za rad u više komisija."

Kao potvrda toga stoji i činjenica da je predsednik opštine u februaru 2013. godine obrazovao komisiju sa tri člana, a svi su radnici opštinske uprave, dok je predsednik komisije načelnik opštinske uprave. Takođe, sednicu su održavane u radno vreme, tako da su zaposleni primali naknadu za rad u komisiji i platu za redovan rad.

Opštinski odbor Nove stranke u Pećincima, zajedno sa svojim koalicionim partnerom OO DS Pećinci, najoštrije protestuje protiv ovakvog bahaćenja naprednjačkog kartela! Dok građani žive na ivici siromaštva, opterećeni sve većim nametima, dotle SNS kadrovi narodni novac arče dodeljujući sebi po nekoliko plata.

Opštinski odbor NOVE Pećinci

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close