Bajčetić: Nada da će sintagma "Njegovo visočanstvo Građanin" da zaživi ovde

Bajčetić: Nada da će sintagma “Njegovo visočanstvo Građanin” da zaživi ovde

Koordinatorka Saveta za urbanizam Nove stranke Ganja Bajčetić osvrnula se na tekst iz dnevnog lista Danas pod nazivom "Gradski neimari pretvorili participaciju građana u farsu”, podsetivši da je NOVA više puta u ranijim tekstovima ukazivala na puku formalnost predstavljanja putem javnog uvida već definisanih planskih dokumenata, pri čemu su primedbe građana uglavnom ignorisane.

Tekst gospođe Bajčetić objavljujemo u celini:

Autor teksta “Gradski neimari pretvorili participaciju građana u farsu” (A.Popović, list Danas od 04.01.2019. ) upoznaje čitalačku javnost sa stavom aktuelne gradske vlasti prema mišljenjima i interesima građana, prilikom sprovođenja procedure usvajanja nekog planskog dokumenta za određenu prostornu celinu gradskog područja, za čije uređenje su građani zainteresovani.

U tekstu se dalje pojašnjava da procedura usvajanja nekog planskog dokumenta podrazumeva: raspisivanje javnog uvida za određenu gradsku celinu, kako bi zanteresovani građani mogli da dostave svoja mišljenja i primedbe, formiranje Komisije koja se sastoji od stručnih lica iz Urbanističkog zavoda, Direkcije za građevinsko zemljište i nadležnih gradskih sekretarijata, na čijem čelu je gradski urbanista Milutin Folić. Zadatak članova gradske Komisije je da daju objašnjenja u vezi primedaba na prezentovani planski dokument i konačne preporuke da li Komisija treba da ih usvoji ili ne. Autor teksta dalje navodi da jedna od najčešće izgovorenih rečenica na javnoj sednici Komisije glasi ”Primedba se odbija“, što izaziva burnu reakciju i rasprave prisutnih građana da se njihov interes i mišljenje ne poštuje i da je njihovo „učešće“ u odlukama gradske vlasti svedeno na farsu.

Nova stranka je više puta u ranijim tekstovima ukazivala na puku formalnost predstavljanja putem javnog uvida već definisanih planskih dokumenata, pri čemu su primedbe građana uglavnom ignorisane, te su se planski dokumenti usvajali od strane gradskih vlastodržaca gotovo istovetni planovma prezentovanim putem javnog uvida, bez uvažavanja primedaba. U sveobuhvatnom Programu Nove stranke koji se odnosi na oblasti planiranja, urbanizma, stanovanja, izgradnje, upravljanja građevinskim zemljištem i zaštite životne sredine, postoji stavka koja ima naziv: „Njegovo visočanstvo Građanin“ Dato je rešenje koje pokazuje da će, nakon promene vlasti, građani ravnopravno učestvovati u dijalogu.

Citat iz stavke:„Promeniće se način predstavljanja urbanističkih planova putem javnih rasprava, (koje su danas puka formalnost) kako bi se uskladili na najbolji način javni i lični interesi građanstva. Naime, idejna rešanja za određene gradske prostore, planeri će prezentovati građanima koji žive na tom području, pri čemu će građani kroz dijalog moći da iznesu svoje primedbe i potrebe Uvažavajući njihova mišljenja, urbanisti će izraditi urbanističke projekte koji će biti predmet javne rasprave. Na osnovu postignutog kompromisa, plan će biti usvojen i postati zvanični dokument. Za razliku od sadašnje prakse, komunikacija sa građanima ostvariće se pre izrade i definitivnog usvajanja urbanističkog projekta.“

Ovih dana svedoci smo sve masovnijih buđenja građana prestonog grada i drugih gradova države. Građani nezadovoljni sadašnjom vlašću, masovno protestvuju na gradskim ulicama, nestaje strah. Građanstvu je dosta nipodaštavanja,bahatosti,lažnog senzacionalizma, manipulacije, bezidejnog gradouređivanja, promene urbanističkih planova po želji podobnih investitora, vatrometa kiča i još mnogo, mnogo toga. Verujemo da će ta probuđena rastuća energija građanima podariti snagu da se izbore za epitet iz naslova ovog teksta.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close